TransAsiart

Monnaies de la dynastie Qing (1644-1911)

Coins of the Qing Dynasty (1644-1911)

 

 1. Les Hou Jin 後金 (1616-1636)
 2. Shizu 世祖, Shun Zhi 順治(1644-1661)
 3. Shengzu 聖祖, Kang Xi 康熙 (1662-1722)
 4. Rebelles de l'ère Kang Xi, Wu Sangui 吳三桂, Wu Shifan 吳世璠 et Geng Jingzhong 耿精忠.
 5. Shizong 世宗, Yong Zheng 雍正 (1723-1735)
 6. Gaozong 高宗, Qian Long 乾隆 (1736-1795)
 7. Renzong 仁宗, Jia Qing 嘉慶(1796-1820)
 8. Xuanzong 宣宗, Dao Guang 道光 (1821-1850)
 9. Wenzong 文宗, Xian Feng 咸豐(1851-1861)
 10. Le Céleste Empire de la Grande Paix, Taiping Tianguo 太平天國 (1853-1864).
 11. Muzong 穆宗, Qi Xiang 祺祥 (1861), Tong Zhi 同治 (1862-1874)
 12. Les rébellions musulmanes, Ghazi Rashidin et Yakub Beg (1862-1877)
 13. Dezong 德宗, Guang Xu 光緒(1875-1908)
 14. Xundi, Xuan Tong 宣統 (1909-1911)
 15. Bambous monétaires des Qing

Bibliographie des monnayages Qing

 

Retour à Accueil
Retour à Numismatique chinoise

 

allez à FORUM