TransAsiart

Bibliographie des monnayages des Qing

Bibliography of Qing currency

 

Burger Wener, Ch'ing cash until 1735, Taibei 1976.

Ding Fubao, Gu qian da cidian 古錢大詞典, Shanghaï 1938.

Ma Dingxiang et Ma Fude, Taiping Tianguo qianbi 太平天國錢幣, Shanghaï 1983.

Lin Guoming et Ma Dehe, Xinjiang jin yinbi tushuo 新疆金銀圖説, Taibei 1990.

Woodward Tracey, The minted Ten Cash coins of China, Oaklank 1971.

Zhu Zhuopeng et Zhu Shengtao, Xinjiang hongqian 新疆紅錢, Shanghaï 1991.

 

 

Retour à la page Accueil
Retour à Monnaies des Qing
Aller à Forum
Retour à Numismatique chinoise